SANKT ANNÆ PLADS

Ombygning af Sankt Annæ Plads 10 A-C.

Aksel V. Jensen A/S varetog den samlede ingeniørrådgivning herunder:

 • Konstruktioner
 • Ledninger i jord
 • VVS-installationer
 • Ventilation og køling
 • El-installationer
 • Energiberegninger

Ejendommen består blandt andet af tidligere staldbygninger, udstillingsbygninger og forhuse opført mellem 1785 og 1875, og alle fredede i henhold til lovbekendtgørelsen om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (bygningsfredningsloven). Opgaven bestod i en ombygning og udvidelse af en stor del af ejendommene, samt en indarbejdelse af moderne teknologi overalt. Det berørte område bestod af det største forhus samt ”Stalden” og  ”Templet” (udstillingsbygningen). I forbindelse med ombygningen af ejendommen blev flere områder ført tilbage til deres oprindelig karakter.

 • Bygherre: Axcel
 • Arkitekt: Ladegaard arkitekter
 • Ingeniør: Aksel V. Jensen A/S
 • Anlægssum:  Oplyses på forlangende
 • År: 2017 -2018

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.

Kontakt os