PEDERSHAVE PLEJECENTER – ETAPE II

Totalentreprisen omfattede opførelse af 36 nye plejeboliger i ét plan, fordelt på 3 grupper á 12 boliger på i alt 2.700 m2samt en ombygning af den eksisterende centerbygning. Plejecenteret Pedershave består nu i dag af otte grupper med 12 plejeboliger og er således nu på 96 boliger. Udendørs blev der foretaget en udvidelse af hhv. p-arealerne samt de øvrige udearealer med henholdsvis belægninger og beplantning. I den eksisterende centerbygning skulle der foretages en større ombygning af personalefaciliteter samt etablering af et storkøkken. I tagrummene blev der blandt andet indrettet ventilationsrum.

Sagen indebar en meget stor grad af koordineringen mellem flere offentlige bygherrer samt brugerne af det eksisterende byggeri – brugere der ønskede mange ændringer ift. de tidligere etaper. Koordineringen mellem kommunen, som bygherre, samt brugerne involverede ofte stormøder, hvor alle skulle høres. Der blev ikke tvunget løsninger igennem, men alle endte med det, de ønskede, for netop det projekt de brændte for.

  • Bygherre: Frederikssund Kommune. Anders W. Rasmussen, tlf. 4735 1000
  • Totalentreprenør: BNS
  • Arkitekt: White Arkitekter A/S
  • Ingeniør: Aksel V. Jensen A/S, varetog alle ingeniørarbejder samt kontakt med brugere.
  • Anlægssum: 52 mio. kr.
  • Areal: 3.000 m2                                         
  • År: 2015–2017                                          

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.

Kontakt os